Povědomí veřejnosti o správném vytápění se Liberecký kraj snaží zvýšit prostřednictvím osvětové kampaně...

 01.06.2022 | Liberecký kraj v současnosti realizuje osvětovou kampaň s názvem „Jak správně topit“. Osvětová kampaň, kterou inicioval a odborně garantuje resort životního prostředí a zemědělství, je součástí projektu, jenž je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem kampaně je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci osvěty již v květnu proběhly Dny čistého ovzduší, které se konaly ve třech městech Libereckého kraje, a to v Jilemnici, v Mimoni a v České Lípě. Hlavní program zajistila edukativní show „Smokeman zasahuje“ v podání Ing. Jiřího Horáka Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě se svojí pojízdnou kotelnou. Účelem akce bylo co nejlépe zprostředkovat informace o kvalitě ovzduší a naučit veřejnost správně používat domácí kotle, kamna a krby. Během Smokemanovy interaktivní show se účastníci z řad žáků i dospělých dozvěděli leccos ze světa fyziky, chemie i životního prostředí a mohli si vyzkoušet i řadu pokusů.

Program byl doprovázen přednáškami o stavu ovzduší a semináři pro žadatele o kotlíkové dotace. Zájemci se tak mohli dozvědět, jak o dotaci požádat, jaké přílohy doložit, jak poskytnout informace o realizaci projektu a jak podat vyúčtování.

Celodenní program doplnily společnosti Asekol, Elektrowin zabývající se především zpětným odběrem elektrospotřebičů a elektrozařízení, či EKO-KOM zabývající se sběrem obalových odpadů. V jejich edukativním programu nechyběla ani doprovodná zábava pro ty nejmenší v podobě soutěží, nafukovací skluzavky, skákacího hradu a podobně.
„Zájemci o tuto problematiku, kteří se neúčastnili uvedených 3 termínů Dnů čistého ovzduší, nemusí zoufat. Další část této osvětové kampaně proběhne v září letošního roku, a to ve dnech 20. – 22. 9. 2022 ve městech Frýdlant, Semily a Turnov. Hlavní program opět zajistí show „Smokeman zasahuje“, informuje Jiří Ulvr, člen rady kraje odpovědný za administraci tohoto projektu.

Součástí projektu jsou ale i další aktivity, které mají za cíl veřejnost blíže seznámit se zásadami správného topení. V květnu letošního roku byl spuštěn web spravnetopit.cz, kde návštěvník může zjistit, v čem topit, jaké palivo používat, jak obsluhovat a udržovat spalovací zařízení, jaké jsou zákonné požadavky či současný stav ovzduší v Libereckém kraji a jaké dotační programy může využít. Dále se v rámci projektu připravuje vytvoření a distribuce série edukativních videí a audio spotů a informačních a edukačních materiálů. Ty budou zveřejněny před letošní topnou sezónou, kdy budou tyto informace pro provozovatele domácích topenišť nejpotřebnější.

gallery


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org