Osvětová videa na téma "Jak správně topit".

 12.12.2022 | Máte kotel na pevná paliva a chcete vědět jak topit co nejefektivněji, nejekologičtěji a nejekonomičtěji, jaké palivo používat, výhody a nevýhody jednotlivých kotlů na pevná paliva a o dotacích v Libereckém kraji. Podívejte se na naše videa "Jak správně topit".

Máte kotel na pevná paliva a chcete vědět jak topit co nejefektivněji, nejekologičtěji a nejekonomičtěji, jaké palivo používat, výhody a nevýhody jednotlivých kotlů na pevná paliva a o dotacích v Libereckém kraji. Podívejte se na naše videa "Jak správně topit".

První video je zaměřeno na zásady správného vytápění a na použitá paliva. Video naleznete zde.

Ve druhém videu se dozvíte něco o typech kotlů na pevná paliva. Video naleznete zde.

Třetí video obsahuje souhrn všech důležitých informací  o tom, jak správně topit tak, aby jste nebotěžovali svoje okolí. Video naleznete zde.


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org