Nová zelená úsporám LIGHT

 16.01.2023 | V pondělí 9. ledna odstartoval program Nová zelená úsporám Light , který je určen pro domácnosti s nižšími příjmy. Díky němu mohou senioři, samoživitelé nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. 

V pondělí 9. ledna odstartoval program Nová zelená úsporám Light , který je určen pro domácnosti s nižšími příjmy. Díky němu mohou senioři, samoživitelé nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. 

Díky NZÚ Light mohou například vyměnit nekvalitní okna, netěsnící dveře, zateplit studenou podlahu, strop, střechu i vnější fasádu. Jde o rychle proveditelná opatření v rodinných domech nebo trvale obývaných chatách či chalupách, která je možné zvládnout během dnů, a to i svépomocí. Nákladná řešení na úsporu energií jsou teď dostupná i těm, kteří nemají dostatek finančních prostředků.

Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože podporu až 150 tisíc korun jim bude vyplacena zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Žádat je možné na dílčí opatření, například jen na výměnu oken nebo zateplení různě kombinovat, což je z hlediska úspor samozřejmě nejefektivnější a lze tak ušetřit až 40 % nákladů na vytápění. 

Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022. Dokumentů je potřeba minimum, v zásadě jen doklad o vlastnictví bankovního účtu, jednoduchý formulář odborného posudku, fotodokumentace stávajícího stavu a potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení. Ti, co mají renovaci už hotovou, doloží rovnou i zprávu o provedených opatření a fotodokumentaci realizovaného opatření.

Více informací najdete na webu Nová zelená úsporám Light

Kontakty na NZÚ Light v Libereckém kraji naleznete níže:

Kontakty NZÚ Liberecký kraj

 

 

 


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org